close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKO-AUSTRIACKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA

 • Austriackie kraje związkowe (Bundesländer) posiadają dużą samodzielność w zakresie kontaktów zagranicznych. Współpraca z partnerami zagranicznymi cieszy się również tradycyjnie popularnością wśród austriackich gmin i miast. Dominują kontakty z partnerami z krajów zachodnioeuropejskich, dużym zainteresowaniem społeczności lokalnych cieszą się również kontakty z partnerami z państw sąsiedzkich, które w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej - Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii.

   

  Stale rozwija się także współpraca regionalna między Polską a Austrią. Przybiera ona formę umów o współpracy i partnerstwie zawieranych przez kraje związkowe z polskimi województwami, a także przez polskie i austriackie miasta i gminy.

   

  Najaktywniejszym w Austrii krajem związkowym współpracującym z Polską jest Styria, która podpisała umowy o współpracy z 7 województwami: Podkarpackim, Śląskim, Opolskim, Dolnośląskim, Łódzkim, Lubelskim, Kujawsko-Pomorskim oraz utrzymuje aktywne kontakty z województwem Małopolskim. Sformalizowane są partnerskie kontakty między miastami, okręgami i gminami: Graz - Lublin, Okręg Graz - Częstochowa i Piotrków Trybunalski, Okręg Bruck an der Mur (Mariazell) - Częstochowa, Okręg Murau - Krapkowice, Pischelsdorf - Babice, Ramsau - Zagórz, Voitsberg - Leśnica, Weiz - Grodzisk Mazowiecki, Weiz - Chrzanów (trwają rozmowy o porozumieniu partnerskim), St. Lamprecht - Gogolin, Steierisches Vulkanland (Feldbach, Bad Radkersburg) - Żywiec (prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umowy o współpracy między tym regionem a Bielskiem-Białą). Styria prowadzi również ożywioną współpracę na poziomie landowym z Przemyślem - pomimo braku partnerskiego miasta po stronie styryjskiej.

   

  Także Dolna Austria angażuje się mocno we współpracę na szczeblu miast i gmin z Polską. Od 1994 roku datuje się współpraca między gminami Atzenbrugg i Jeżowe. W 2003 roku kontakty nawiązały gminy Lassee i Strzyżów oraz miasta Raabs an der Thaya i Reszel. Intensywny charakter ma współpraca miast Groß-Siegharts i Poniatowej oraz Ebreichsdorfu z Ziębicami. Współpraca obejmuje również kontakty gmin regionu Melker Alpenvorland z Rudą Śląską. W Mank (Melker Alpenvorland) powołano w 2002 roku Stowarzyszenie Wspierania Kontaktów Europejskich, którego celem jest m.in. realizacja współpracy na mocy podpisanego w 2001 roku porozumienia z Rudą Śląską, a w Ebreichsdorfie w 2003 roku stowarzyszenie promujące kontakty na szczeblu gmin z Polską oraz z krajami sąsiadującymi (Czechami, Węgrami). Od 2005 roku St.Pölten i Leszno wraz z innymi 30 miastami europejskimi uczestniczą w projekcie "Sieć współpracy miast średniej wielkości". W 2005 roku spektakularnym wydarzeniem odzwierciedlającym zainteresowanie Dolnej Austrii intensyfikacją kontaktów z partnerami polskimi było otwarcie w Warszawie przedstawicielstwa tego kraju związkowego (ecoplus - The Business Agency of Lower Austria, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa; http://www.int-eu.at/, http://www.ecoplus.at/ ).

   

  Karyntia - zinstytucjonalizowany charakter mają kontakty Klagenfurtu z Rzeszowem. Prowadzone są rozmowy w sprawie zawarcia umowy między St. Veit an der Glan i Villach a Gorlicami. W miejscowości Neuhofen w Górnej Austrii w cyklu lokalnych imprez i uroczystości połączonych z prezentacją miast z krajów przystępujących do UE zaprezentowały się w 2003 roku Pszczyna i Chełm. W 2004 roku w Alkoven (Górna Austria) odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Uniejowem. Współpracę podjęły w 2006 roku Bad Ischl i Niepołomice. Salzburg i Innsbruck prowadzą współpracę z Krakowem, natomiast Wiedeń posiada zinstytucjonalizowane kontakty z Warszawą i Krakowem (podpisane są umowy o współpracy).

   

  * * *

   

  Polska Ambasada w Wiedniu oraz polskie konsulaty honorowe w Grazu, Linzu, Innsbrucku i Klagenfurcie chętnie służą pomocą polskim gminom i miastom zainteresowanym podjęciem współpracy z partnerami austriackimi. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: