close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POLSKI OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 •  

   

   

  Ośrodek jest zagranicznym przedstawicielstwem Polskiej Organizacji Turystyczenej. Podstawą prawną do uruchomienia placówki jest umowa dwustronna zawarta przez Republikę Austrii i Polską Rzeczpospolitą Ludową (obecnie Rzeczpospolita Polska) z dnia 29 kwietnia 1976 w dziedzinie turystyki.

  

  Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej powstał 12.12.1996 roku jako zagraniczne przedstawicielstwo Urzędu Kultury Fizyczenej i Turystyki mające za zadanie promowanie walorów turystycznych Polski na terenie Republiki Austrii i Konfederacji Szwajcarskiej. Od września 1997 roku rozszerzono zakres działania Ośrodka na Republikę Węgierską. Powołując do życia w Budapeszcie filię Ośrodka. W styczniu 2000 roku powstała Polska Organizacja Turystyczna, która kontynuuje działalność UKFiT w dziedzinie turystyki.

   

  Adres i godziny przyjęć

   

  Fleschgasse 34/2a
  1130 Wien

  Kontakt: 
  Tel./Fax - +43- 1 524 71 91

  e-mail: wien@pot.gov.pl

  Więcej informacji:  http://www.pot.gov.pl/

   

  pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00

   

   

  Dyrektor

   

  Włodzimierz SZELĄG

   

  Pracownicy

   

  Bożenna Płusa

   

   

  Program

   

  Zakres działalności Ośrodka obejmuje promocję Polski w dziedzinie turystyki. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  - kształtowanie pozytywnego obrazu Polski jako celu podróży turystów oraz promowanie polskiego produktu turystycznego,

  - inicjowanie i wprowadzanie badań marketingowych, związanych z turystyką wyjazdową do Polski

  - pośredniczenie w kontaktach pomiędzy polskimi i austriackimi, szwajcarskimi i węgierskimi podmiotami działającymi w dziedzinie turystyki oraz ułatwianie wymiany informacji między nimi,

  - udostępnianie i rozpowszechnianie informacji związanych z podróżą do Polski,

  - gromadzenie aktualnych informacji związanych z rozwojem turystyki wyjazdowej do Polski

  - gromadzenie informacji na temat działalności polskich firm turystycznych.

  Realizując powyższe zadania Ośrodek organizuje stoiska narodowe i ekspozycje na targach i wystawach turystycznych oraz uczestniczy w targach i wystawach organizowanych przez inne podmioty, organizuje imprezy promocyjne, konferencje prasowe, prowadzi kampanie promocyjne w środkach masowego przekazu, organizuje wyjazdy studyjne do Polski, seminaria i warsztaty robocze, gromadzi, udostępnia  i rozpowszechnia własne materiały promocyjne i informacyjne, wykonuje badania marketingowe oraz udziela informacji turystycznej.

   

   

   

  Propagujemy pozytywny wizerunek Polski na rynkach naszego działania. Pozyskując coraz szersze rzesze turystów wpływamy na zmianę streotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o naszym kraju. 

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: