close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

   

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

   

  Osoby przebywające na stałe za granicą mogą za pośrednictwem konsula zrealizować sprawy związane z nadaniem, przywróceniem oraz zrzeczeniem się obywatelstwa polskiego. Za pośrednictwem konsula można również złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. Sprawy dotyczące uznania za obywatela polskiego prowadzone są przez wojewodów w Polsce i dotyczą cudzoziemców zamieszkałych w Polsce.

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:

  www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: