close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONTAKT

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu
  Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 Wien

   

  Tel.:(+43 1) 87015-100
  Faks: (+43 1) 87015-222

   

  Sekretariat Ambasador:

  Tel.:(+43 1) 87015-834
  E-mail: wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Zapytania telefoniczne w sprawach konsularnych >> sprawdź TUTAJ.

   

   


  Wyświetl większą mapę

   

   

  Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Wiedniu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Wiedniu lub jej pracowników.

  Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Wiedniu, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  UWAGA

   

  *Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

   

   

  Sposoby wnoszenia skarg i wniosków 

   

  1. Pocztą na adres

   

  Ambasada RP w Wiedniu

  Hietzinger Hauptstraße 42C

  1130 Wien

   

  2. Faksem na numer

   

  (+ 43 1) 870 15 222

   

  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
   

  wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

   

  4. Ustnie do protokołu

   

  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. +43 1 870 15-100).

     

  ***


  Skargi i wnioski w Ambasadzie RP w Wiedniu przyjmuje p. Krzysztof Rychter

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: