close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 7 sierpnia 2019

  Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka weszła w życie 14 lipca br. i od tego dnia Karta Polaka może być przyznana każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP, która zadeklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni określone w ustawie warunki.

  Celem wprowadzonej zmiany jest udzielenie wsparcia wszystkim rodakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich polskiej tożsamości, związków z językiem i kulturą polską. Karta Polaka ułatwia także osobom przyjeżdżającym do Polski osiedlenie się na stałe, a następnie uzyskanie polskiego obywatelstwa.

   

  Aby otrzymać Kartę Polaka, należy w obecności Konsula Rzeczypospolitej Polskiej złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego, wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów. Ponadto, osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna wykazać, że jest narodowości polskiej, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, lub dwoje pradziadków było polskiej narodowości albo przedłożyć zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: