close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE AUSTRII

 •  

   

  2013

  2014*

  2015**

  2016**

  PKB nominalnie (w mld EUR)

  322,59

  329,84

  337,40

  345,76

  PKB na 1 mieszkańca (w EUR) 

  38.054

  38.636

  39.261

  39.986

  PKB, realnie (%)

  0,2

  0,4

  0,5

  1,1

  Konsumpcja prywatna (%)

  -0,1

  +0,2

  +0,4

  +0,7

  Inwestycje brutto (%)

  -4,4

  +1,1

  +1,8

  +1,7

  Obroty HZ ogółem (mld EUR)

  256,5

  256,5

  259,7

  270,4

  Wartość eksportu  (mld EUR)

  125,8

  126,6

  128,5

  133,9

  Dynamika eksportu, nominalnie (%)

  +1,8

  +0,7

  +1,5

  +4,2

  Wartość importu (mld EUR)

  130,7

  129,9

  131,2

  136,5

  Dynamika importu, nominalnie (%)

  -1,0

  -0,6

  +1,0

  +4,1

  Saldo obrotów HZ (mld EUR)

  -4,9

  -3,3

  -2,7

  -2,6

  Stopa bezrobocia (%) wg Eurostat

  4,9

  5,0

  5,3

  5,3

  Inflacja (%)

  2,0

  1,6

  1,5

  1,6

  Deficyt budżetowy (% PKB)

  -1,5

  -3,0

  -2,4

  -1,9

  Relacja długu publicznego w stosunku do PKB (%)

  81,2

  86,8

  86,4

  84,5

  Nakłady na B+R (% PKB)

  2,81

  2,88

  b.d.

  b.d.

  Inwestycje zagr.  (mld EUR)

   

   

   

   

  - w kraju (pasywne)

  136,5

  b.d.

  b.d.

  b.d.

  - za granicą (aktywne)

  167,3

  b.d.

  b.d.

  b.d.

  *    dane wstępne/szacunkowe
  **  prognoza

   

   

   

   

  Źródła:
  - Instytut Badań nad Gospodarką (WIFO)
  - Austriacki urząd statystyczny (Statistik Austria)
  - Austriacka Izba Gospodarcza (WKÖ)
  - Federalne Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki (BMWFW)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: