close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 21 września 2017

  Członkowie stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia” w ramach sesji wyjazdowej dorocznej konferencji „Polka w Europie” przybyli do Wiednia.

  18.09.2017 r. Ambasada RP w Wiedniu gościła prawie 100 dziennikarzy z Polski w ramach 16. sesji wyjazdowej „Polka w Europie”.  Przedstawiciele polskich mediów mieli okazję poznać interesujące aspekty systemu ochrony zdrowia w Austrii, która zaprezentowane zostały w ramach wykładów gości zaproszonych przez Ambasadę RP w Wiedniu oraz stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”. Referaty wygłosili wiceprezes Wiedeńskiej Kasy Chorych dr Katarzyna Greco, ekspert Głównego Związku Austriackich Zakładów Ubezpieczeń Społecznych dr Timo Fischer,  przewodnicząca organu nadzoru rynku medycznego w ramach Austriackiej Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, reprezentująca również Federalny Urząd Bezpieczeństwa Zdrowia Publicznego dr Christa Wirthumer-Hoche oraz wiceprzewodniczący Austriackiego Towarzystwa ds. Medycyny Pracy dr Reinhard Jäger.

   

  Prelegenci przedstawili gościom z Polski informacje na temat systemu ubezpieczeń społecznych w Austrii, funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym m.in. systemu kart ubezpieczenia e-card  oraz wdrażania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także procedury dopuszczania leków do obrotu na terytorium Austrii oraz systemu medycyny pracy.

  Konferencja2017_06
  Konferencja2017_15
  Konferencja2017_21
  Konferencja2017_39
  Konferencja2017_44
  Konferencja2017_51
  Konferencja2017_62
  Konferencja2017_75

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: